Onderzoek

 

INTERNATIONAAL

Er kan een verband worden gelegd tussen de afnemende gezondheid en de toenemende verwijdering van mensen tot natuur. Enerzijds bevatten stedelijke omgevingen veel meer prikkels die stress opleveren en uitnodigen tot ongezond gedrag dan natuurlijke omgevingen. Meer tijd in de stad, betekent dus een hogere blootstelling aan gezondheidsrisico’s. Anderzijds staan natuurlijke omgevingen al sinds oudsher bekend vanwege hun heilzame eigenschappen. Deze factsheet gaat hier dieper op in.

Wie investeert in meer groen in met name stedelijke gebieden wordt daarvoor op meerdere fronten beloond. De omgeving wordt niet alleen mooier, het heeft ook een positief effect op de gezondheid van de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en/of meer gaan bewegen. Via deze weg leidt het investeren in meer groen dan ook tot lagere kosten van zorg en ziekteverzuim. Een eerste onderzoek geeft als indicatieve uitkomst dat investeren in groen alleen al daarom een economische waarde van honderden miljoenen vertegenwoordigt.

Deze studie onderzocht het verloop van het herstel bij patiënten die net geopereerd waren aan hun galblaas. Uit die studie bleek dat patiënten met uitzicht op natuur i.p.v. een muur:

 • gemiddeld een dag minder lang in het ziekenhuis verbleven
 • minder pijnstillers nodig hadden
 • beter sliepen
 • minder zorg nodig hadden van de verpleegsters
 • zich beter voelden in het algemeen beter

De Gezondheidsraad in Nederland beveelt in een advies aan om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. Daarbij wordt ´groen´ opgevat als natuur in brede zin, watercomponenten inbegrepen. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is gediend met uitbreiding van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de natuur in en om de steden.

In dit onderzoek werden 39 scholen in Barcelona gemonitord (indoor and outdoor) op de impact van de luchtkwaliteit. Hoe slechter de luchtkwaliteit hoe negatiever de impact op het centraal zenuwstelsel en hoe slechter ook het geheugen en het concentratievermogen van deze kinderen t.o.v. kinderen die in een groenere omgeving met betere luchtkwaliteit naar school konden.

Studie waaruit blijkt dat alleen al het kijken naar een foto van een rustgevende natuurlijke omgeving mensen hernieuwde mentale energie geeft (die energie komt overigens niet terug wanneer je naar foto’s kijkt van een stad.

Onderzoek naar hoe uitzicht op natuur vanuit de kantoorruimte een positieve invloed heeft op werkgerelateerde stress

Dit onderzoek toont aan dat natuur goed is tegen stress. Eén groep studenten bracht enerzijds twee nachten door in de natuur, een andere groep studenten bracht twee nachten door in de stad. Het cortisolniveau van de studenten die de nachten in de natuur doorbrachten was lager dan de studenten die de nachten in de stad doorbrachten.

 

 

BELGIE

 

 • Onderzoek Natuurgebaseerde oplossingen voor werkgerelateerde stress-aandoeningen – UHasselt, Provincie Limburg, 2018-2019. Resultaten en meer informatie bekend voorjaar 2019.

In het kader van het Groen in de Stad-project (GidS) (2011 en verder) van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is werd een overzicht gemaakt van de baten van groen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op maatschappelijk en economisch vlak. Beter in kaart brengen waarom groen belangrijk is voor de mens, helpt het draagvlak voor natuur- en groenbeheer verder te vergroten. Deze baten kunnen in 5 grote klassen worden gegroepeerd, op basis van een voordeel voor (1) het milieu, (2) de gezondheid, (3) de sociale contacten in de omgeving, (4) de economie of (5) de biodiversiteit.

Op basis van het rapport “Daarom groen!”, studie door Vito in opdracht van ANB werd een brochure gemaakt die de bevindingen van het onderzoeksrapport samenvat in acht domeinen, die in de praktijk nauw met elkaar zijn verbonden en elkaar versterken: beweging en gezondheid, stadsklimaat en geluid, afvoer van regenwater, luchtkwaliteit, sociale cohesie, recreatie en toerisme en bedrijvigheid. Al die effecten samen maken dat groen in de stad jaarlijks miljoenen euro’s oplevert.

Dit onderzoek gaat over de invloed van externe factoren op de ontwikkeling van het brein.

 • Licht op Groen (UAntwerpen (Eliza), leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving) - https://www.uantwerpen.be/nl/leerstoelen/zorg-en-natuurlijke-leefomgeving/over-ons/licht-op-groen/
 • Biodivers zorggroen (HoGent en Ugent) - https://www.hogent.be/over-hogent/vakgroepen/natuur-en-voeding/plant-en-groen/biodivers-zorggroen/

 

LITERATUUR

 

 • The Nature Fix. Why Nature make us happier, healthier and more creative. Florence Williams. 2017
 • Groen als medicijn? Wat zeggen (wetenschappelijke) studies ons over de voordelen van natuur. Sara Adriaensen, Pepijn Verheyen.
 • ...