Over het Netwerk

 

Download hier de Visienota

 

Het Netwerk natuur en gezondheid bestaat uit organisaties en overheden uit verschillende sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid. Want zowel de wetenschappelijke kennis als de praktische ervaring rond natuur en gezondheid neemt de laatste jaren toe. Het Netwerk wil alle initiatieven (onderzoeken, infodagen, goede praktijkvoorbeelden, …) bundelen, verder ontwikkelen en breder bekend maken.

Daarnaast dringen we aan op een betere realisatie van de beleidsprincipes ‘health in all policies’ en ‘natuur dichtbij’ in zoveel mogelijk beleidsdomeinen (natuur, gezondheid, ruimtelijke ordening, architectuur, sport, onderwijs, landbouw, …), een betere integratie van de link tussen natuur en gezondheid in opleidingen/onderwijs (geneeskunde, ruimtelijke planning, architectuur,...) en in de praktijk (groenaanleg, zorgverlening, ruimtelijke ordening, …), o.a. door het samenleggen van budgetten en afstemmen van doelstellingen.

 

Wie is er nu al partner?

Klik hier voor de lijst met deelnemende organisaties.

 

Wat verwachten we van nieuwe partners?

  • Interne afstemmingmet de Raad van Bestuur, directie, enz zodat onze visie (zie visienota) ook intern gekend is en onderschreven wordt.
  • We vragen geen financiële bijdragen. Maar hopen wel dat dit Netwerk zal bijdragen tot het sneller vinden van partners voor het bekomen van vb. projectsubsidies.
  • We vragen alle partners om over de sectorgrenzen heen te willen samenwerken (groene sector, gezondheidssector, …), en bij projecten partners uit diverse sectoren te betrekken.  
  • Elke partner bepaalt zelf hoeveel hij/zij wil bijdragen aan dit Netwerk (onderzoek, communicatie, netwerkevents, …).
  • Een simpele bevestigingsmail aan info@netwerknatuurengezondheid.be volstaat wanneer dit intern is afgestemd. Jullie worden dan toegevoegd op onze website aan deze partnerlijst. En we nemen jullie graag op in de contactlijst van onze nieuwsbrief.

 

Hoe kan je bijdragen aan dit netwerk?

  • Goede praktijkvoorbeelden 
  • Praktijkgericht onderzoek (vb wat is het effect van een zorgtuin op personen met dementie?)
  • Netwerkevents (= samenbrengen van partners uit verschillende sectoren rond natuur en gezondheid)
  • Communicatie (dit Netwerk, wetenschappelijke studies en pilootprojecten bekend maken via de eigen website, nieuwsbrief, sociale media, ..)

 

Wie zit er in de kerngroep van dit Netwerk?

Zie contact voor de namen en organisaties

Deze kerngroep vergadert 4-6x per jaar. Iedereen kan suggesties doen die tijdens deze vergaderingen besproken kunnen worden.

We streven ernaar om organisaties van verschillende sectoren in de kerngroep te hebben. Maar ook om de groep beperkt te houden tot ongeveer 10 organisaties.