Markt

 

Overzicht standhouders Markt :

1. Plantentuin Meise

Meise Botanic Garden, would have a booth, with their roll ups, posters, flyers about their activities and books for consultation and ordering with a selection on display linked to the thematic of the day. We would have also a TV screen with computer to show short movies about our activities, such as edible mushrooms, interviews done in the framework of the project Big Picnic, the week of the bees etc.

Literatuur: A selection of the books available here will be on display. : http://shopbotanicgarden.weezbe.com/


2. Agentschap voor Natuur en Bos

Het ANB werkt een stand uit waarin het aanbod van het ANB gelinkt wordt aan het thema van dit event. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

 • Waarom is groenaanbod belangrijk?
 • Groen in de stad, Natuur in je buurt
 • Wandelcoaching
 • Natuur in de zorg
 • Gezondheidsrisico’s?

Voorstellen van problematiek en wat is oplossing van ANB? Wat is ‘goede’ natuur, expertise ANB, Ecopedia, mogelijkheden financiering.

Literatuur: "Inzage in verschillende technische vademecums. Brochures die kunnen meegenomen worden"


3. Natuurpunt CVN

Natuurpunt CVN heeft de laatste jaren enkele zorgtuinen biodivers ingericht. In een stand willen we graag meer informatie geven over hoe we dit participatief aanpakken en hoe we met de zorgsector samenwerken.

Literatuur: Natuurpunt CVN werkt samen met de Cel ecologische inrichting Groene Ruimte. De brochures van deze groep bieden we graag mee aan op onze stand. De Cel ecologische inrichting Groene Ruimte beschikt over een map met ontwerpplannen van tuinen, landschappen,...


4. Antwerpse Bosgroepen

De 4 Antwerpse Bosgroepen startten eind 2017 met Platteland plus project 'Zorgbossen'. Een belangrijk onderdeel hiervan bestaat uit het aanbieden van zinvolle dagbesteding aan personen uit kwetsbare groepen in onze samenleving, bv. mensen met een handicap of geestelijke kwetsbaarheid. De dagbesteding bestaat uit het gezamenlijk uitvoeren van bosbeheerwerk(jes) in samenwerking tussen zorginstellingen en hun patiënten met Bosgroep personeel en vrijwilligers. Het project is ontstaan uit een kruisbestuiving tussen de natuur- en zorgsector met partners zoals het Steunpunt Groene Zorg, de drie netwerken voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Antwerpen, de 4 Antwerpse Bosgroepen, Kempens Landschap, enz. Sinds januari 2018 is het project ook op terrein van start gegaan en tegen eind juni 2018 zullen er al ca. 100 mensdagen aan zinvolle dagbesteding gerealiseerd zijn.

Literatuur: De stand zal bestaan uit toelichting en illustratie van het Platteland plus project Zorgbossen: een weergave van de werking, de project partners, realisaties in woord en beeld, ...


5. Vlaamse overheid, departement Omgeving

Met de campagne Gezond uit eigen grond willen we de bevolking er toe aanzetten om op een gezonde manier te tuinieren. Naast de infostand zijn er ook materialen ter beschikking (tuinprikkers, flyers, magneetspel). Op de markt zouden we ook ons digitaal spel, geschikt voor kinderen van het lager onderwijs, willen tonen. Meer info over deze campagne is beschikbaar op www.gezonduiteigengrond.be.

Literatuur: Praktijkgids 'Gezond uit eigen grond'


6. Limburgse Regionale Landschappen

Wandelen in de natuur is goed voor je gezondheid. De Regionale Landschappen beheren in Limburg meer dan 2000km wandelroutes. Naast het recreatieve aspect willen we ook zoveel mogelijk mensen het effect van wandelen in de natuur op je gezondheid laten ervaren. Hiertoe ontwikkelden we een (i) '10.000 groene stappen brochure', met naast de bestaande 10.000 stappen routes ook in elke Limburgse gemeente een alternatieve route in de natuur. We startten het initiatief (ii) 'natuurkuur' waar mensen met een chronische ziekte of in revalidatie onder begeleiding van een natuurgids en studenten verpleegkunde en ergotherapie in groep gaan wandelen. We ontwikkelden een (iii) 'gezondheidswandeling' waarbij men onder begeleiding van een natuurgids gaat wandelen in de natuur en alle relevante wetenschappelijke inzichten over waarom de natuur goed is voor je gezondheid op een toegankelijke wijze uitgelegd krijgt of ervaart.

Literatuur: 10.000 groene stappen brochure & folder natuurkuur


7. Equivalent

Natuur is versterkend voor welzijn en therapeutisch bij stress   :

 • als je bewust de natuurlijke groeiprocessen ziet en ervaart. natuurzorgboerderij bij stressklachten
 • als je bewust leert via je lichaam je gezond in interactie te gaan met je omgeving: natuur, dier en mens: Centertraining met je lichaam, paard en natuur
 • Voorbeeld van concrete vormgeving die toegankelijk is (verwijsbaar en betaalbaar) voor breed publiek. Die therapeutisch sterk is (geen methodiek op zich, maar methodiek geënt op bredere therapeutische visie en aanpak), concreet toepasbaar (mensen leren op hun maat, niet enkel mentaal, maar trainen concreet in oefeningen en dagelijkse handelingen) Natuurtherapie, (bij burn out en andere stressklachten, intensieve combi van centertraining als basis om toe te passen in  natuurboerderijwerk en hierin gecoacht te worden).

Literatuur: Bewezen en gekende concepten bij natuur en welzijn (zie hieronder). En heel graag openstaand voor praktijkonderzoek op deze werkwijzen.

 • Natuurzorgboerderij bij burn out en andere stressklachten
 • Centertraining met je lichaam, paard en natuur
 • Natuurtherapie, bij burn out en andere stressklachten

8. Effen Weg

Effen Weg vzw, een prachtig praktijkvoorbeeld van wat ‘Natuur op verwijzing’ concreet kan teweeg brengen bij mensen.

Met Effen Weg stimuleren we mensen met chronische pijn, een burnout of  depressie om in de natuur te gaan bewegen. Dit doen we door enerzijds jaarlijks zo’n 150-tal natuurwandelingen te organiseren waarin het bewegen, maar evenzeer natuurbeleving & de helende werking van de natuur voorop staan. Anderzijds bieden we hen via onze website een gamma van suggestiewandelingen, tot in de puntjes beschreven, zodat men nooit voor een verrassing komen te staan.

De begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en/of coaches, zowel wat wandelen als wat pijn betreft. De wandelingen worden goed voorbereid, met de nodige rustpunten. Deelnemers ontmoeten lotgenoten in een ontspannend kader. De begeleiders vormen vaak een aanspreekpunt, al is dat niet altijd nodig.

Vanuit de medische wereld wordt al heel positief gereageerd op onze organisatie : er komt rechtstreekse instroom uit revalidatiecentra van ziekenhuizen zoals Pellenberg, het UZA, Noord-Limburg, enz… Dokters, psychologen en kinesisten weten onze aanpak uiterst te waarderen. Het is makkelijk patiënten te zeggen dat ze meer moeten bewegen. In de praktijk weten ze echter  vaak niet waar te beginnen. Hier biedt Effen Weg soelaas. Want wandelen in de natuur wérkt.

Literatuur: Folder Effen Weg, Getuigenissen wandelaars, ervaar zelf het "Effen Weg"-gevoel, enz...


9. EarthWise Education

EarthWise Education combineert natuurverbinding met de gezondheid van de mens én de aarde. Onze slagzin is dan ook 'Het herstellen van onze natuurverbinding en het natuurlijke om te komen tot een betere zelfzorg, zorg voor de ander, de samenleving en de aarde. Deze boodschap wil ik graag met de stand meegeven, aan de hand van kennismaking van de opleiding natuurcoaching, workshops mogelijks gericht tot de zorgsector, en onze boeken die wij aanbeleven voor al wie iets wil doen rond de verhouding mens-natuur. Op de stand kan men komen sparren hoe natuur en natuurverbinding meer een plek kunnen krijgen in het werk, leven en binnen de organisatie. EarthWise Education denkt graag mee en stelt zich open voor samenwerkingen, vanuit de organisatie en via de gecertificeerde natuurcoaches die zich met EarthWise Education hebben verbonden. Ook staat EarthWise Education open voor andere samenwerkingen met gelijkaardige organisaties.

Literatuur: Handboek Natuurcoaching en andere begeleidingsboeken (geschreven door Dr. Rudy Vandamme) . Het Handboek Natuurcoaching vind je het werkkader van de natuurcoach, een inspirerend ecologisch-holistisch wereldmodel en een warme methodiek om de cliënt te begeleiden door verschillende lagen van natuurbeleving. Met de Koraalwaaier als methodisch denkmodel, begeleidt de natuurcoach de cliënt in het herstellen van zijn verbinding met zijn natuurlijke zelf, de samenleving en de aarde. Het boek is echter bruikbaar voor al wie zich wil laten inspireren in de verhouding mens-natuur. Ook voor de zorgsector kan het inspiratie bieden hoe je mensen ondersteunt in hun bewustwording om de natuur een plek te geven in het werk en leven. Dus zowel voor de begeleiders, als voor de patiënten en cliënten (in de coachwereld). De inspiratie aan de basis is gehaald uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken en uit het vakgebied van ecopsychologie, in UK en in Canada welbekend, in België en NL minder.


10. Natuurpunt

Natuurpunt CVN en Natuurpunt (dienst beleid en Cel ecologische inrichting groene ruimte) bemannen graag samen een stand. We hebben de laatste jaren rond het thema natuur en gezondheid al heel wat ervaring opgedaan zowel beleidsmatig (studiedagen, Green deal) als praktisch in het veld (inrichting ecologische zorgtuinen, scholen,...). We tonen graag wat we realiseerden tijdens de infomarkt. Natuurpunt CVN heeft ook heel wat ervaring in het opleiden van gidsen. In de cursus natuurgids en stiltegids komt natuur in relatie tot welzijn aan bod.

Literatuur: "Informatie cursusportfolio Natuurpunt CVN. Brochures rond de ecologische inrichting van groene ruimten. Gids 'Natuur is gezond'. Informatie stiltegidsen (handleiding).


11. Logo Antwerpen

De Vlaamse Logo’s zetten in om gezondheidsrisico’s in relatie tot natuur te beperken door preventie en zouden daarom graag de twee campagnes ‘Wees niet gek, doe de tekencheck’ en ‘Warme dagen, zorg dragen’ in de kijker zetten met een infostand. Daarenboven zouden we ook het project ‘Gezonde publieke ruimte’ willen toelichten. Via pleitbezorging bij de lokale besturen trachten we meer gezondheid in de ruimtelijke planning te brengen, onder andere door de aanwezigheid van groen in de publieke ruimte. Het Vlaams Instituut Gezond Leven zorgt voor methodieken die de Logo’s hierbij helpen. Bij lokale uitwerking kunnen geïnteresseerde eerstelijnsorganisaties betrokken worden. Eveneens werken Logo’s samen met terreinorganisaties die kwetsbare groepen bereiken. De campagnes zijn ook gericht op het beschermen van groepen die extra gevoelig zijn voor milieugerelateerde gezondheidsrisico’s.

Literatuur: "Folders, poster, informatiemappen,… van de twee campagnes van de Vlaamse Overheid ‘Wees niet gek, doe de tekencheck’ en ‘Warme dagen, zorg dragen’ zullen aanwezig zijn.

We zullen good practices van gezonde publieke ruimte tonen.


12. Natuur & Mens vzw

Natuur & Mens vzw werkt intern aan een ‘natuur-label’ met experten vanuit verschillende disciplines (biologen, landschapsarchitecten, tuinontwerpers, docenten, architecten, psychologen…), extern met diverse organisaties, rond het opzet, ontwerp, de aanleg en het beheer van groen- en natuurprojecten. Dit zowel voor de publieke ruimte als voor de particuliere sector. Een van onze hoofdthema’s binnen een duurzaam tot regenererend opzet is Natuur & Gezondheid.

Wij zouden het interessant vinden mochten we vzw Natuur & Mens op dit evenement kenbaar kunnen maken. In onze ogen zijn er weinig organisaties die interdisciplinair met mensen vanuit de groen- en gezondheidssector werken aan de inrichting en het beheer van (therapeutische) groene ruimten. Daar wij steeds vertrekken vanuit het principe van Evidence Based Design beschikken wij over heel wat (wetenschappelijke) kennis wat betreft richtlijnen en tips om onze groene ruimte zo in te richten dat ze een maximaal positieve impact heeft op ons functioneren en ons welzijn. Meer info www.natuurenmens.be

Literatuur: "Het boek ‘Over GROEN & GEZONDHEID. Groen als medicijn? Wat zeggen (wetenschappelijke) studies ons over de voordelen van Natuur?’

Voor meer info over het boek kijk op www.pepijnverheyen.be/onderwerpen/over-groen-gezondheid/


13. Antwerpse Regionale Landschappen

De regionale landschappen zijn partners die rond natuur, landschap, erfgoed en natuurbeleving werken. Sinds enkele jaren hebben ze expertise uitgebouwd rond het thema natuur en zorg via diverse praktijkcases. Deze cases gaan van inrichting van zorgboerderijen tot revalidatiecentra, rusthuizen, ... beleving staat centraal in deze cases.

Literatuur: Inspirerende voorbeeldcases waarbij regionale landschappen in Vlaanderen betrokken zijn.


 14. Universiteit Antwerpen

De marktstand van Universiteit Antwerpen vertegenwoordigt de onderzoeksprojecten en -ideeën van de onderzoeksgroep ELIZA (Eerstelijns en Interdisciplinaire Zorg Antwerpen).

Aan onze stand zullen we aan de hand van posters, folders en op een interactieve manier de bezoekers van de markt warm maken voor onze onderzoeksprojecten en hen de hand reiken om tot nieuwe samenwerkingen te komen.  

We stellen lopende projecten voor die de afstemming tussen eerstelijnszorg en de natuurlijke leefomgeving centraal stellen waaronder projecten zoals NAMED (invloed van natuur op mentale gezondheid) en EKLIPSE (systematisch literatuur onderzoek naar de relatie tussen green en blue space en de mentale gezondheidszorg). Tevens komen huidige projecten aan bod waar een toekomstige link richting natuur mogelijk is.

Anderzijds brengen we toekomstige onderzoeksideeën naar voor om bruggen te slaan met de bezoekers, zowel vanuit de praktijk als vanuit andere academische disciplines. We zullen een leuk concept uitdenken om de interactiviteit bij onze stand te faciliteren en  brainstorming door de bezoekers te genereren bv. mindmap op flowchart.

De leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving wordt hier nogmaals onder de aandacht van de bezoeker gebracht. Dit platform om stakeholders uit gezondheidszorg en natuursector samen te brengen, past mooi in het kader van de markt om samenwerkingen te bevorderen.

Literatuur : We zullen afdrukken van reviews over key topics voorzien zodat bezoekers die kunnen meenemen.