VERBONDENHEID MET NATUUR

 

 

VERBONDENHEID MET NATUUR

Facilitators: Katriina Kilpi (NatureMinded) en Patricia Mergen (Botanic Garden Meise)

Support en verslag: Inge Vermeulen (Provincie Antwerpen), Kris Van den Broeck (Universiteit Antwerpen)

Onderwerp en doelstelling workshop

Recent onderzoek toont aan dat ontkoppeling van de natuur centraal staat in de opkomst van socio-ecologische milieucrises. Heel wat voordelen van verbondenheid met de natuur (Connectedness With Nature, CWN) dragen bij tot fysieke, sociale en psychologische gezondheid en welzijn. CWN leidt tot meer geluk en een meer doelgericht, bevredigend en zinvol leven. Het is gebleken dat CWN een betrouwbare voorspeller en motivator is voor milieuverantwoord gedrag, en bijdraagt aan het creëren van lokale participatieve strategieën bij het aanpakken van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) (Ives, Abson, von Wehrden, et al., 2018).

We starten als wetenschappelijke prelude met een lezing over de invloed van verbondenheid met natuur op mentale gezondheid.

Daarna worden praktijkvoorbeelden die verschillende manieren van interactie en verbinding met de natuur illustreren, geïntroduceerd. Verschillende activiteiten (educatie, spel, sensibilisering, reflectie, bosbaden) door verschillende doelgroepen (mensen met stress, burn-out, depressie; kinderen; gedetineerden, senioren..) in diverse omgevingen (buitenscholen, groene schoolpleinen en speelplaatsen, stedelijke bossen en parken, therapeutische tuinen, botanische tuinen) worden gepresenteerd. 

De verschillende benaderingen (sensibilisering, emotionele connectie, individuele reflectie) voor het versterken van de verbondenheid met natuur worden benadrukt door voorbeelden, onder andere plantblindheid, een concept geïntroduceerd in 1998 door Wandersee and Schussler (Allen, 2003) en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bostherapie, namelijk door geleerde lessen vanuit Forest Therapy Days van 2018 zomer.

In het tweede deel van de workshop, worden in een wereld café setting de presentaties vanuit verschillende invalshoeken bediscussieerd. Na de discussies, geven de rapporteurs van elke tafel een korte samenvatting, gevolgd door een algemene discussie met de hele groep. Uit deze discussie kunnen mogelijkheden voor samenwerking boven komen en geïdentificeerd worden.

Het is ook de bedoeling dat de uitkomsten van deze gesprekken kunnen gebruikt worden door de verschillende sprekers en deelnemers in toekomstige werking en samenwerking met verschillende belanghebbenden.

Verslag van de workshop

Verslag : Round table Plant ethic,

Elke Bellefroid, Patricia Mergen (Meise Botanic Garden)

Presentaties

About Plant Blindness and Plant Ethics, Patricia Mergen (Meise Botanic Garden)

 

 

 

 

 

 


Andere documenten

Abstract on Plant Blindness and Plant Ethics

Ulrich Melle1, Jan Braeckman2, Suzy Huysmans³, Jan Rammeloo4, Steven Dessein4, Patricia Mergen4, Koen Es4
1 University of Leuven, Leuven
²Private
³Private
4Meise Botanic Garden, Meise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Agriculture and Gardening, Dr. Vitalija Povilaityte-Petri, Prof. Pierre Duez
(University of Mons)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Outdoor Schools,
Julia Boegaeva (Brussels Outdoor School)