WETENSCHAP NATUUR & GEZONDHEID

 

WETENSCHAP NATUUR & GEZONDHEID

Facilitators: Silvie Daniels (Universiteit HasseltCentrum voor milieukunde) en Hans Keune (Universiteit Antwerpen, Instituut voor Natuur- en BosonderzoekBelgisch Biodiversiteitsplatform)

Support en verslag: Dirk Vandenbussche (Provincie Antwerpen), Roy Remmen (Universiteit Antwerpen)

Onderwerp en doelstelling workshop

Wetenschappelijk onderzoek levert steeds meer aanwijzingen dat natuur positieve effecten heeft voor gezondheid en welzijn. Natuur zet aan tot bewegen, helpt te recupereren van stress en ziekte of vermindert het risico op overgewicht. Daarnaast bestaan er ook gezondheidsrisico’s ten aanzien van natuur. Hoe hiermee op een wetenschappelijk verantwoorde manier omgaan in de gezondheidszorg? Ondanks een groeiende hoeveelheid wetenschappelijk kennis, blijven praktijkgerichte toepassingen van natuurgebaseerde oplossingen schaars en slechts deels - of helemaal niet - wetenschappelijk gevalideerd.

In het eerste deel van deze interdisciplinaire workshop zullen vertegenwoordigers van verschillende lopende of recent afgeronde projecten rond Natuur & Gezondheid kort hun onderzoek introduceren en reflecteren op uitdagingen in hun onderzoek, en op kansen en belemmeringen voor praktijkgericht toepassingsonderzoek. De volgende projecten werken o.a. mee: Impact of green/blue spaces on specific morbidity and cause-specific mortality in Belgium (GRESP-HEALTH), Assessing spatio-temporal relationships between respiratory health and biodiversity using individual wearable technology (RESPIRIT), NAture MEntal health Distribution (NAMED), Steunpunt Milieu & Gezondheid, Nature-Based Solutions for Burnout Prevention, TekenNet, Licht op Groen / Leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving.

In een tweede interactief deel van deze workshop zullen we de meest urgente wetenschappelijke uitdagingen voor België identificeren en kansen en belemmeringen voor praktijkgericht toepassingsonderzoek inventariseren. Deze kunnen de grondslag vormen voor verdere samenwerking in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Ter voorbereiding van deze workshop wordt een interactieve consultatieronde opgezet waarin we peilen naar ervaringen met en kansen en belemmeringen voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Verslag van de workshop

"Resultaten Workshop Science, Nature & Health"