Stilte

 

STILTE

Stilte werkt • Gezond zijn in verbinding met de natuur

Facilitators: Joke Flour (Natuurpunt CVN), Greet Heylen (Waerbeke vzw), Ilse Simoens (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

Support en verslag: Lieve Janssens (Provincie Antwerpen), Lucy Van Dieijen (Vrije Universiteit Brussel)

Onderwerp en doelstelling workshop

In deze workshop onderzoeken we hoe natuurlijke stilte ons helpt verstillen en wat dit betekent voor ons welzijn. De workshop bestaat uit een theoretisch en praktisch luik en biedt ook ruimte voor dialoog. Dit geeft de mogelijkheid kennis, ervaring en stilte te delen, alsook uit te wisselen over samenwerkingen in de toekomst.

In het theoretische luik verdiepen we ons in het onderzoek naar de welzijnseffecten van stilte als ook meer specifiek op de werking van bossen op welzijn.

We maken kennis met het gedachtegoed van Waerbeke, de sociaal-culturele beweging die stilte, rust en ruimte maatschappelijk aan de orde stelt in Vlaanderen.

Bosbaden (Shirin-yoku),  wordt  in Japan ingezet in de preventieve gezondheidzorg om de bevolking gezonder en gelukkiger te maken. Deze praktijk is ondertussen, zowel in de onderzoekswereld als in de praktijk, ook in de VS geïntegreerd. Deze laagdrempelige praktijk om de levenskwaliteit te verbeteren is in Vlaanderen nog weinig gekend. Een overzicht van dit onderzoek geeft een blik in het potentieel over wat bosbaden voor ons kunnen betekenen.

In het praktisch gedeelte nemen we je mee in een stilte wandeling en een mindfulness sessie in de natuur.

In stilte wandelen en zitten opent ruimte om meer aandacht te geven aan de zintuigelijke prikkels van het moment. We merken ook de stroom aan gedachten en gevoelens op. We leren rusten in het gewaarzijn van al deze impulsen, zonder er gevolg aan te geven. Deze achtzame houding aanleren, maakt dat we in ons dagelijks leven vrijer worden ten aanzien van de drukte rondom ons en in onszelf. Wanneer we ons niet verliezen in drukte, zijn we minder vatbaar voor stressgerelateerde klachten.

We eindigen de workshop met dialoog over de aangesneden thema's. Hiervoor inspireren we ons op de Amerikaanse ecofilosofe Joanna Macy, bij wie verbinding met de natuur centraal staat. Haar aanpak maakt het mogelijk iedereen het woord te geven en de verschillende lagen van elk onderwerp zichtbaar te maken.

Ook bekijken we hoe we in de toekomst verder kunnen samenwerken en wat er nodig is om dit mogelijk te maken.

Verslag van de workshop

 

Presentaties

Bosbaden en Bostherapie, Ilse Simoens (INBO)

 

Stilte in Beweging, Greet Heylen (Waerbeke)