Medicinale Planten & Natuurlijke voeding

 

MEDICINALE PLANTEN & NATUURLIJKE VOEDING

Facilitators: Melissa Ceuterick (Universiteit Gent)

Vitalija Povilaityte-Petri (University of Mons/Plantentuin Meise), Pierre Duez (University of Mons)

Support en verslag: Marijke Lodewyckx (Provincie Antwerpen), Hilde Bastiaens (Universiteit Antwerpen)

Onderwerp en doelstelling workshop

Binnen de groene en ecologische beweging is er een toenemende en hernieuwde interesse in het gebruik van medicinale en voedselplanten. Dit heeft geleid tot de revitalisatie van etnobotanische kennis en hedendaagse toepassingen daarvan in verscheidene lokale en regionale, gemeenschapsgedreven culturele, sociale, wetenschappelijke en educatieve projecten, en dit zowel in stedelijke als in rurale gebieden.

Doorheen Europa vinden eetbare wilde soorten en vergeten groenten opnieuw hun weg naar stadslandbouw en restaurants. Deze soorten worden in toenemende mate verkocht op boerenmarkten, biowinkels, delicatessezaken en worden ook steeds vaker gebruikt voor medicinale en culinaire doeleinden in huiselijke kring.

In deze workshop verkennen we hoe het verzamelen, telen, bewaren, bereiden, verspreiden en gebruiken van medicinale en voedselplanten vorm krijgt in onze maatschappij, met als doel deze te gebruiken als medicijnen en voeding binnen een gezonde levensstijl en duurzaam dieet.  

Verder focussen we op hoe deze urbane en rurale praktijken gelinkt zijn aan hedendaags wetenschappelijk onderzoek, beleidsacties, wettelijke bepalingen en hoe medicinale planten veilig kunnen gebuikt worden door professionelen in duurzame en gastvrije gezondheidszorgsystemen.  

Na een prelude over de medicinale plantendatabank is er ruimte voor discussie rond relevante vraagstukken (world café).

We besluiten met het uitwisselen van ervaringen, uitdagingen en mogelijkheden voor medicinale planten in België.

Presentaties

Urban Ethnobotany : Food-Medicines and Migration, Melissa Ceuterick (Universiteit Gent)

 

Safety, efficacy and quality of medicinal and edible plants: herbal medicines, food supplements, medical devices or food?Vitalija Povilaityte-Petri (University of Mons, Plantentuin Meise)

 

Documenten

Artikel : The Trade in African Medicinal Plants in Matonge-Ixelles, Brussels (Belgium), Tinde Van Andel1, and Marie-Cakupwa C. Fundiko2

1 Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands
2 Institute of Biology, Leiden University, Leiden, The Netherlands