Coaching in de natuur

 

COACHING IN DE NATUUR

Facilitators: Linda Desmet (ACI Outdoor)

Support en verslag: Mieke Hoogewijs (Provincie Antwerpen), Karlijn Kenis (Universiteit Antwerpen)

Onderwerp en doelstelling workshop

De natuur heeft een positieve invloed op de gezondheid van de mens, enerzijds kom je mentaal en fysiek in beweging en ben je beter in staat om actie te ondernemen en anderzijds helpt een natuurlijke omgeving  om tot rust te komen.

Het buiten zijn brengt rust en letterlijk openheid. Het naast elkaar lopen maakt dat de communicatie veel soepeler verloopt. Het elkaar aankijken belemmert vaak een open, eerlijk en intiem gesprek, omdat er van de cliënt verwacht wordt dat er gepraat moet worden..
Moeilijke items zijn minder intimiderend als je naast elkaar loopt.
De omgeving waarin je wandelt, helpt je vaak beter om te verwoorden wat er zich in je hoofd afspeelt en de steeds veranderende beelden stimuleren om anders te kijken en te denken.

Hierin liggen kansen voor de gezondheidszorg, die steeds meer te maken krijgt met gezondheidsproblemen door gebrek aan gezonde lichaamsbeweging en een overvloed aan stress. Coaching in een natuurlijke omgeving, gericht op mentale en/of fysieke klachten, kan mensen hierbij helpen. In deze workshop wordt ingegaan op de mogelijkheden die nu al bestaan in België en op uitdagingen naar de  toekomst.

Eerst wordt kort ingegaan op wetenschappelijke inzichten over het belang van coaching in de natuur voor de gezondheid.

Afhankelijk van de belangstelling zal er een aanbod zijn van uitprobeerwandelingen waarbij deelnemers actief kennis kunnen maken met deze vorm van coaching. Dit zal gebeuren onder begeleiding van een ervaren coach.

Op basis van praktijkervaringen is er ruimte voor discussie. Kansen en belemmeringen voor coaching in de natuur voor gezondheidspromotie zullen besproken worden.

De deelnemers wisselen ervaringen en interesse uit en zoeken samen naar mogelijkheden voor verdere samenwerking.

Verslag van de workshop