Over het Netwerk

Download de Visienota

Het Netwerk natuur en gezondheid bestaat uit organisaties en overheden uit verschillende sectoren die de brug willen slaan tussen natuur en gezondheid. Want zowel de wetenschappelijke kennis als de praktische ervaring rond natuur en gezondheid neemt de laatste jaren toe. Het Netwerk wil alle initiatieven (onderzoeken, infodagen, goede praktijkvoorbeelden, …) bundelen en breder bekend maken.

Daarnaast dringen we aan op een betere realisatie van de beleidsprincipes ‘health in all policies’ en ‘natuur dichtbij’ in zoveel mogelijk beleidsdomeinen (natuur, gezondheid, ruimtelijke ordening, architectuur, sport, onderwijs, landbouw, …), een betere integratie van de link tussen natuur en gezondheid in opleidingen/onderwijs (geneeskunde, ruimtelijke planning, architectuur,...) en in de praktijk (groenaanleg, zorgverlening, ruimtelijke ordening, …), o.a. door het samenleggen van budgetten en afstemmen van doelstellingen.

Wie kan lid worden?

Het Netwerk werkt zonder officieel lidmaatschap of ondertekening van een verklaring. Indien het bestuur van je organisatie akkoord is, kan je via mail laten weten dat je organisatie in de lijst met partners mag vermeld worden. Dat wordt dan door de kerngroep van dit Netwerk besproken en bevestigd. Dat betekent dat je organisatie het belang van dit thema natuur en gezondheid erkent, dat je er mee over wil communiceren, dat je mee wil zoeken naar nieuwe samenwerkingsmogelijkheden en de financiering daarvan, en dat je wil bijdragen aan de acties (vb infodagen, netwerkevents, opstellen beleidsadvies, enquêtes, …) van dit netwerk. Er is daarbij altijd de vrijheid om aan één van bovenstaande acties wel of niet deel te nemen. We zijn er nl. vooral op gericht om zoveel mogelijk winwins te zoeken en expertise te bundelen en versterken.

Wens je lid te worden? Mail naar benno.geertsma@natuurpunt.be

Klik hier voor de lijst met deelnemende organisaties.

Hoe kan je bijdragen aan dit netwerk?

  • Goede praktijkvoorbeelden
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Netwerkevents
  • Communicatie

Wie zit er in de kerngroep van dit Netwerk?

Natuurpunt, BOS+, Regionale landschappen, INBO, ELIZA, UA Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving, gefinancierd door Provincie Antwerpen en Provinciaal Instituut voor Hygiëne, Instituut Gezond Leven, Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en Onafhankelijke ziekenfondsen..

Deze kerngroep vergadert 4-6x per jaar. Iedereen kan suggesties doen die tijdens deze vergaderingen besproken kunnen worden.

We streven ernaar om organisaties van verschillende sectoren in de kerngroep te hebben. Maar ook om de groep beperkt te houden tot maximaal 10 organisaties.