Programma

Opzet programma van de dag:

Doorlopend toegang tot de markt.

 

Plenair 1 (13.30-15.00)

Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu Provincie Antwerpen

Opening

Belang natuur & gezondheid voor de Provincie Antwerpen en belang van de Provincie Antwerpen voor het thema

Dr. Hans Keune, Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving, Universiteit Antwerpen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Belgian Biodiversity Platform

Resultaten project Licht op Groen: kansen en belemmeringen natuur & gezondheid in de zorgsector

Plannen Leerstoel Zorg en Natuurlijke Leefomgeving

Ilse Simoens, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Resultaten gezondheidsenquête Natuur is gezond

Prof. Herwig Leirs, Hoogleraar Universiteit Antwerpen 

Gezondheidsrisico's gelinkt aan de natuur

Prof. Dr. Tim Nawrot, Hoogleraar Universiteit Hasselt

Gezonde lucht, gezonde ruimte, gezonde mensen

 


Workshops
(15.00-17.30)

 

Open space (17.30-18.30)

Facilitators :

Thema :

Matchmaking natuur en gezondheid: hoe gaan we dat aanpakken?

 

 

Plenair 2 (19.30-21.30)

Hans Van Dyck, professor gedragsecologie, Université Catholique de Louvain – Earth and Life Institute

Tweede keynote spreker wordt binnenkort aangekondigd

Panelgesprek (20.30-21.30) met :

  • Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester
  • Marleen Evenepoel, Administrateur-Generaal Agentschap voor Natuur en Bos
  • Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro
  • Roy Remmen, voorzitter vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg (ELIZA) Universiteit Antwerpen, hoogleraar huisartsgeneeskunde, voorzitter Onderwijscommissie master huisartsgeneeskunde Universiteit Antwerpen 

Thema: Hoe reageren de panelleden op de ideeën rond samenwerking inzake natuur en gezondheid, zoals die doorheen de dag naar voren gekomen zijn?

Moderator: Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu, Provincie Antwerpen